Tag Archive: #중고사출기

TOYO 전동사출기

(일본 현지) *전동사출기 *brand: TOYO *model: Si-280 V           Si-350 V *year: 2013 *screw: 56mm, 75mm 유니온

고무사출성형기

고무사출성형기(일본현지) *brand: nissei *model:NEX180-R *capacity:180 ton *screw: 50mm *년식: 2007년 *사용시간: 150시간(3650 shots)

도시바 1600톤사출기

(중국현지) *brand: toshiba *model: IS 1600 DFW-110A *형판: 와이드형판 *T-bar: 1800 x 1500 *year: 2008 *screw: 125mm 유니온 010-4035-3255

중고1600톤사출기

(중국현지) *brand: JSW *model: J 1600EIII *year:2008 *screw: 140mm *기계 본체만 유니온 010-4035-3255

mitsubishi 1300톤 사출기

(중국 현지) *brand: mitsubishi *model: 1300MMV-160 *year:2011 *screw: 105mm *기계본체만 유니온(010-4035-3255)

미쓰비시 1600톤사출기

*brand: mitsubishi *model: 1600MM3W-240 *year:2000 *screw:120mm *controller:MAC-VI *기계위치: 태국   유니온 010-4035-3255 yjauh53@naver.com